Vi maler med fingermaling
Vi laver mange kreative aktiviteter
privat-dagpleje-stenloese
....men det er også dejligt at få hjælp,
og børnene nyder at hjælpe til
privat-dagpleje-stenloese.dk
.......både ude og inde

Aktiviteter

Aktiviteterne planlægges ud fra de emner/projekter, vi arbejder med.
De tager alle udgangspunkt i min pædagogiske læreplan, børnenes interesser, årstider, traditioner og barnets alder/udviklingsniveau.
Du kan se min pædagogiske læreplan her.
 
Året er delt op i temaer af kortere eller længere varighed som f.eks.: farver, "mig og min krop", eventyr, fastelavn, påske, spire, udeliv osv., osv. Du kan se årsplanen for 2019 .
 
Vi arbejder med det aktuelle tema på mange forskellige måde: Ved relevante sange, kreative aktiviteter, motoriske aktiviteter, en masse snak, føle, røre osv..
 
I dagligdagen deltager børnene i praktiske gøremål så som at rydde legetøjet op, dække bord, hente sutten til én af de mindre børn, vande blomster i haven, feje osv.
Det styrker børnenes selvværd og selvfølelse at føle sig som en vigtig og uundværlig del af fælleskabet. At netop dét, barnet biddrager med, er vigtigt for, at dagen kan forløbe godt.
Som forældre kan man følge med i aktiviteterne i vores dagbog, ugeplakaten og via de daglige billeder, forældrene får tilsendt på telefonen.
 
privat-dagpleje-stenloese.dk
Vi samler æbler til æblegrød til eftermiddagsmaden.
 
privat-dagpleje-stenloese.dk
Børnene hjælper med at plukke tomater.
 
 
julekrea i Charlottes Børnehus
Til jul har vi lavet en masse fine ting. Her er vi i
gang med papkassemaling med bold.
rytmik i Charlottes børnehus 
Vi laver masser af sang, rytmik og musik
 
privat-dagpleje-stenloese.dk
"Jeg går med Fido på hovedet - passer på, at
han ikke falder ned"