Babytegn

Jeg har stor erfaring og rigtig god succes med at bruge babytegn til børn i den "førsproglige alder". 
 
Længe før det lille barn kan udtrykke sig med ord, har det masser af "indre" ord og har brug for at kunne kommunikere.
 
Ved at bruge babytegn, kan barnet tidligt få et værktøj til at kunne forstå og selv give udtryk.
 
Det styrker barnets selvforståelse og selvværd og gør barnet mindre frustreret, når det har mulighed for at udtrykke behov og bedre kunne forstå.

Man kan starte fra barnet bliver født med at bruge babytegn. Man kan forvente, at barnet selv begynder at bruge tegn fra ca. 8 måneders alderen. Barnets øjen-hånd-koordination og grovmotorik er i den alder bedre udviklet end deres sproglige kompetencer.
 
Tegnene skal selvfølgelig ikke "stå alene", men skal suppleres med ord. 
 
Jeg vil tale med jer om, hvilke tegn, jeg bruger med jeres barn. Bruger I allerede babytegn, vil jeg overtage de tegn, I bruger til jeres barn, så der er en ensartethed for barnet.