Pædagogik i Charlottes Børnehus / Forældresamarbejde
privat-dagpleje-stenloese.dk
Et godt forældre- og bedsteforældresamarbejde
gjorde det i 2016 muligt at komme i Tivoli både til
Halloween og til jul.
 
privat-dagpleje-stenloese.dk

Forældresamarbejde

Jeg vægter samarbejdet med jer forældre højt. 
 
Jeg lægger vægt på, at kommunikationen imellem os er åben. Det vil sige, at I meget gerne må stille spørgsmål til, hvorfor jeg gør, som jeg gør, eller komme med konstruktiv kriitik.
 
Jeg lægger også vægt på et højt informationsniveau. Det er vigtigt, at I kan følge med i jeres barns hverdag. 
For at sikre jeres barns trivsel, er det desuden vigtigt, at I informerer mig, hvis jeres barn f.eks. har sovet dårligt, ikke har fået så meget til morgenmad eller andre vigtige informationer, jeg kan få brug for, for at jeres barn har en rigtig god dag.
 
Jeg skriver hver dag i en dagbog og hver uge sætter jeg opslag med billeder op om, hvad vi har lavet, så I kan følge med i jeres barns hverdag, og selvfølgelig snakker vi også dagligt sammen om, hvordan lige præcis jeres barn har haft det.
Jeg sender næsten dagligt billeder af, hvad vi lige er i gang med eller måske lige jeres barn fanget i et gyldent øjeblik.
 
I løbet af året holder vi nogle fællesarrangementer: Julehygge, fastelavn, sommerfest og forældrekaffe et par gange.
Det vil fremgå af årsplanen, hvornår de forskellige arrangementer holdes.
I gangen, hvor man kommer ind, har jeg en forældrevæg.
Her kan man se min pædagogiske læreplan, planche med billeder for ugens aktiviteter, ferieplaner eller andre vigtige informationer.
Hver dag skriver jeg også lidt i bogen på hylden om, hvad vi har lavet.,