Godt at vide / Hvad er en privat pasningsordning

Hvad er en privat pasningsordning

Charlottes Børnehus er et privat dagtilbud for børn i 0-3 års alderen, efter dagtilbudslovens § 78 og 79. Egedal kommune godkender og fører tilsyn med ordningen. Læs evt. mere om lovgivningen på området her
 
Efter loven må man ikke kalde sig privat dagplejer, - man er børnepasser, og ordningen må pr. 1.1.19 ikke længere hedde dagpleje men privat børnepasningsordning.
Jeg synes dog, jeg er meget mere end det, - bl.a. er jeg pædagog, - og mit tilbud rækker selvfølgelig langt ud over blot at være en børnepasning.
 
Dagligdagen her foregår i et lille, trygt miljø med få børn og den samme voksenperson hele dagen. Det er den samme person, man afleverer sit barn til om morgenen, som også kan fortælle om eftermiddagen, hvordan barnet har haft det.
Dagen går i det tempo, børnene har brug for. Tingene kan tage den tid, tingene har behov for at tage. 
Mit tilbud er et pædagogisk tilrettelagt tilbud, ligesom de kommunale. Jeg arbejder også efter læreplaner m.m.. Læs mere om det under  pædagogik
 
Forskellen mellem privat pasningsordning og kommunal dagpleje
I har som forældre mulighed for selv at vælge, hvem I ønsker, jeres barn skal passes hos, når I vælger privat pasningsordning. 
Jeres barn skal ikke i gæstepleje hos én, barnet ikke kender så godt, men I sørger selv for pasningen, når jeg har ferie/fri, eller hvis jeg skulle være uheldig at blive syg. Til gengæld er der en klar økonomisk fordel for jer frem for at vælge kommunalt.
Jeg har desuden i langt større grad mulighed for fleksibilitet end i et kommunalt system både i hverdagen og i forhold til jer og jeres barn. 
 
Vigtige overvejelser 
Den vigtigste overvejelse for jer er, om I har mulighed for selv at sørge for pasning af jeres barn, når jeg har ferie, fri eller hvis jeg skulle være uheldig at må have nogle sygedage.
Har I ikke det, bør i foretrække et kommunalt tilbud.