Pædagogik i Charlottes Børnehus / Samarbejde med andre private børnepassere

Samarbejde med andre private børnepassere

Det lille trygge miljø er vigtigt for små børn.
 
Men det er også vigtigt at ruste børnene til livet i børnehave og skole.
Derfor prioriterer jeg samarbejdet med andre private børnepassere.
Vi mødes jævnligt. Enten til leg hos én af os eller på en legeplads i området, men vi laver også fælles arrangementer og tager på ture sammen.
 
På den måde lærer børnene at indgå i større grupper og f.eks. blive hjulpet af andre voksne end mig.