Godt at vide / Sygdom

Sygdom

Hvis jeres barn er syg
 
De fleste børn er ofte snottede og hoster. Så længe barnet kan indgå i en almindelig hverdag med de "krav" til at være i aktivitet og indgå i sociale sammenhænge, der er, kan barnet sagtens komme i dagpleje alligevel.
 
MEN husk ......... man kan godt være sløj uden at have feber.
 
Børn, der har brug for panodil eller anden smertebehandling kan ikke komme i dagpleje.
 
Opkast og diaré smitter rigtigt meget, så derfor skal jeres barn blive hjemme, hvis det er ramt af det.
 
Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om syge børn, i forhold til, om barnet må komme i dagpleje. Sundhedsstyrelsen.dk
 
Hvis jeg er syg
 
Hvis jeg er syg, skal I selv passe jeres barn.
Derfor er det vigtigt, at vi passer på ikke at smitte hinanden.
 
 
Hygiejne
 
For at mindske smitte og sikre så høj en hygiejne som muligt, bruger jeg handsker ved "stort" bleskift. Desuden spritter jeg hænderne af, når jeg har pudset næse på børnene. 
 
Børnene  - og jeg selv selvfølgelig - vasker hænder, inden vi spiser.