Pædagogik i Charlottes Børnehus / Trivsel, udvikling og læring
 
Vores ugleprojekt.
 
Vores ugleprojekt 

Trivsel, udvikling og læring

I dagtilbudsloven §1 fremgår det, at formålet med et dagtilbud er at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. De er hinandens forudsætninger.
Når et barn trives, er der bedre grundlag for udvikling og læring, og dette kan igen skabe grundlag for øget trivsel. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så børnenes forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde.
 
Som øvrige kommunale dagtilbud, arbejder jeg naturligvis også efter en læreplan, som jeg har udarbejdet. Du kan se min læreplan her
 
Ud fra læreplanen tilrettelægger jeg dagligdagen med planlagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvor hvert enkelt barn er udviklingsmæssigt, og hvor focus på næste udviklingszone er. 
Jeg arbejder didaktisk, dvs. jeg sætter mål for, hvordan jeg ønsker at arbejde i forhold til hver enkelte barn eller børnegruppen, og hvilke tegn jeg skal se, for at "målet er nået", På den måde kan jeg reflektere over min praksis og justere mine metoder. 
 
Vi arbejder med forskellige temaer/projekter over kortere/længere perioder ud fra en årsplan. Du kan se årsplanen for 2019 her.
 
Alt det vil jeg gerne fortælle jer meget mere om. Derfor er I meget velkomne til et besøg her for at se og høre mere.
 
privat-dagpleje-stenloese.dk
Halloweenprojekt. Græskar.
 
Halloween projekt
 
Trivsel handler også om at have
venner.....................
 
privat-dagpleje-stenloese.dk
.......og at lære at indgå i 
sociale sammenhænge....
 
privat-dagpleje-stenloese.dk