Vision
Jeg ønsker at skabe en dagligdag for børn, hvor omsorg, tryghed, trivsel, udvikling og læring er nøgleord.
Jeg ønsker at skabe rammer for, at børn trives og udvikles og bliver kompetente mennesker.
 
 
Hvordan vil jeg arbejde i forhold til mine nøgleord?
 
Omsorg
Det lille barn har brug for en voksen, der er
  • Kærlig – giver knus og kram. Via kropssproget - viser ved smil og åbenhed, at jeg vil barnet.
  • Nærværende – viser mental tilgængelighed ved at kigge på barnet, svare barnet relevant, så barnet føler sig set og hørt.
  • Anerkendende - er nysgerrig på barnets hensigt, og respekterer barnets følelser og udtryk.
  • I stand til at udfylde barnets basale behov for mad, trøst, søvn, ren ble osv. ved at læse og handle på barnets signaler.
Tryghed
Det lille trygge barn tør ”forlade sin sikre base” – dvs. være undersøgende i sine nærmeste omgivelser, de andre børn og søge nye udfordringer.
Jeg skaber denne tryghed ved at lave en forudsigelige hverdag, bl.a. ved at sætte ord på det vi gør, det vi skal, være støttende i barnets udforskning og skabe genkendelighed ved at arbejde med billeder og lave de samme ting mange gange.
For at støtte barnets muligheder for at blive forstået og selv kunne udtrykke sig, bruger jeg babytegn. Du kan læse mere om babytegn her
 
En forudsætning for, at barnet føler sig trygt, er at forældrene er trygge ved at aflevere deres barn i min varetægt.
Denne tryghed skabes bl.a. ved en åben dialog omkring barnets trivsel og hverdag. 
 
Hvordan jeg arbejder med at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring kan I læse mere om her